اطلاعیه ثبت نام فوری ویژه کاروان راهیان نور

اردوی راهیان نور به مقصد جبهه های جنوب برگزار می شود تاریخ اعزام از ۱۲ تا ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ ( در این بازه زمانی ۱۰ روزه اعزام انجام می شود ) اردوی راهیان نور ۴ روزه می باشد هزینه به ازاء هر نفر ۲۰۰ هزار تومان است اطلاعات کامل خود را شامل نام ، نام […]

اردوی راهیان نور به مقصد جبهه های جنوب برگزار می شود

  • تاریخ اعزام از ۱۲ تا ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ ( در این بازه زمانی ۱۰ روزه اعزام انجام می شود )
  • اردوی راهیان نور ۴ روزه می باشد
  • هزینه به ازاء هر نفر ۲۰۰ هزار تومان است
  • اطلاعات کامل خود را شامل نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره دانشجویی ، نام پدر و شماره تماس خود را به شماره ۰۹۰۵۳۸۶۴۶۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ پیامک نمائید.