اطلاعیه ثبت نام مراسم پرفیض اعتکاف

دانشجویانی که تمایل به شرکت در مراسم اعتکاف را دارند می توانند با مراجعه به سایت مرکزی اعتکاف قم در این مراسم ثبت نام نمایند.

دانشجویانی که تمایل به شرکت در مراسم اعتکاف را دارند می توانند با مراجعه به سایت مرکزی اعتکاف قم در این مراسم ثبت نام نمایند.