انتخابات انجمن علمی رشته مددکاری اجتماعی در مقاطع کاردانی و کارشناسی روز سه شنبه مورخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ در مرکز علمی کاربردی جمعیت هلال احمر استان قم برگزار شد

این انتخابات که در روز سه شنبه مورخ ۲۹ آبان ۱۴۰۱ و در محل نمازخانه مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان قم انجام شد آقای ابوالفضل جعفرتبار بیشه و خانم ها فاطمه باقری،نعیمه سادات حسینیان،زهرا شاپوری و طاهره سمیه ئی به ترتیب حائز بیشترین آرا گردیده و به عنوان اعضاء اصلی انجمن علمی مددکاری در […]

این انتخابات که در روز سه شنبه مورخ ۲۹ آبان ۱۴۰۱ و در محل نمازخانه مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان قم انجام شد آقای ابوالفضل جعفرتبار بیشه و خانم ها فاطمه باقری،نعیمه سادات حسینیان،زهرا شاپوری و طاهره سمیه ئی به ترتیب حائز بیشترین آرا گردیده و به عنوان اعضاء اصلی انجمن علمی مددکاری در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ انتخاب شدند و خانم ها پریسا پاکاری و معصومه مقدمی به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب شدند. با رای گیری اعضاء انجمن آقای مجید بنایزدی و معصومه اصلانی نیز به عنوان بازرسین این انجمن انتخاب شدند. به همه این دانشجویان عزیز تبریک عرض می نمائیم.