درس کاربینی -بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان قم از مجتمع صنعتی ورق آرین پاژ

دانشجویان رشته HSE مرکز علمی کاربردی هلال احمر قم جهت گذراندن درس کاربینی خود و جهت آشنایی با محیط واقعی کار از مجتمع صنعت ورق آرین پاژ در منطقه نیزار قم از توابع بخش سلفچگان بازدی به عمل آوردند

بازدید دانشجویان مرکز علمی کاربردی هلال احمر قم از مجتمع صنعت ورق آرین پاژ
سید حسن حسینی تصریح کرد: درس کاربینی از جمله دروس عملی دانشجویان مراکز علمی کاربردی می باشد که حاصل مشاهدات دانشجو از محیط واقعی کار بوده و شامل مشاغل متعدد می باشد.در جریان این بازدیدها، دانشجویان ضمن تشریح جریان فرآیند کار در فرم مربوطه و ارائه آن به استاد خود،از ماشین آلات و دستگاه ها و ابزارها و محصولات تولید شده چه به صورت کالا و چه به صورت خدمات و نحوه ارایه خدمات پس از تولید و تحویل بازدید می نمایند. مرکز علمی کاربردی هلال احمر قم یک دوره درس کاربینی ویژه دانشجویان رشته HSE خود برقرار نمود.در این بازدید دانشجویان این رشته در محل مجتمع صنعت ورق آرین پاژ در منطقه نیزار قم از توابع بخش سلفچگان حاضر شده و از نحوه خدمات و تولید این کارخانه بازدید کردند. در این بازدید، دانشجویان با اصول ایمنی و سلامت در کار آشنا شده و در خصوص ایمنی در عملیات و ایمنی در سازمان با مسئولین مجتمع به گفتگو پرداختند و نکات مهم ایمنی در عملیات که شامل کار در ارتفاع، جوشکاری و برشکاری ،ایمنی تجهیزات و ماشین آلات بود را فراگرفتند. علاوه بر این، در خصوص ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصور سازی، علائم هشداردهنده، آموزش های لازم به دانشجویان داده شد.
رئیس مرکز علمی کاربردی در پایان گفت: در این بازدید، مطالبی در خصوص محیط زیست و عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیائی ارائه گردید.