طرح ملی خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر

طرح ملی خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر استان قم همزمان با سایر استان های کشور و با حضور فعال معاونت آموزش و پژوهش و مرکز علمی کاربردی هلال احمر قم برگزار می شود. این طرح از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اجرا می گردد. از همه عزیزان دعوت می گردد از غرفه معاونت […]

طرح ملی خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر استان قم همزمان با سایر استان های کشور و با حضور فعال معاونت آموزش و پژوهش و مرکز علمی کاربردی هلال احمر قم برگزار می شود. این طرح از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اجرا می گردد. از همه عزیزان دعوت می گردد از غرفه معاونت آموزش و پژوهش و مرکز علمی کاربردی هلال احمر قم مستقر در عوارضی قم – تهران بازدید فرمایند.