عید باستانی نوروز را به همه اساتید و دانشجویان و کارکنان مرکز علمی کاربردی تبریک و تهنیت عرض می نمائیم

ای خدای دگرگون کننده دل ها و دیده ها ای تدبیرکننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حال دیگر حال ما را به بهترین حال دگرگون کن فرارسیدن عید نوروز باستانی را به همه اساتید و دانشجویان و کارکنان مرکز علمی کاربردی و تمامی مربیان عزیز معاونت آموزش و پژوهش تبریک و تهنیت […]

ای خدای دگرگون کننده دل ها و دیده ها

ای تدبیرکننده روز و شب

ای دگرگون کننده حالی به حال دیگر

حال ما را به بهترین حال دگرگون کن

فرارسیدن عید نوروز باستانی را به همه اساتید و دانشجویان و کارکنان مرکز علمی کاربردی و تمامی مربیان عزیز معاونت آموزش و پژوهش تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.