نشست اعضاء انجمن علمی رشته مددکاری با مسئول امور فرهنگی دانشگاه جامع استان قم

جهت رایزنی و ارائه پیشنهادات و نظرات تخصصی و ارتقاء کیفی فعالیت ها،جلسه ای با حضور اعضاء اصلی انجمن علمی مددکاری مرکز علمی کاربردی هلال احمر با آقای علی ئی مسئول امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار شد

جهت رایزنی و ارائه پیشنهادات و نظرات تخصصی و ارتقاء کیفی فعالیت ها،جلسه ای با حضور اعضاء اصلی انجمن علمی مددکاری مرکز علمی کاربردی هلال احمر با آقای علی ئی مسئول امور فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار شد