وام دانشجويي

شروع ثبت نام وام دانشجويي در مركز علمي كاربردي هلال احمر

دانشجويان جهت استفاده از مزاياي وم دانشجويي يا امور مالي مركز علمي كاربردي هلال احمر آقاي نصيروند تماس حاصل كنند.