گزارشی ازپیشرفت های ایران در پائیز ۱۴۰۱ تحت عنوان ” همین چند هفته ” به مناسبت دهه مبارک فجر

با شروع دهه مبارک فجر، ۱۴ مورد از پیشرفت های کشور عزیزمان ایران در پائیز ۱۴۰۱ تحت عنوان ” همین چند هفته ” تقدیم شما عزیزان می گردد.

با شروع دهه مبارک فجر، ۱۴ مورد از پیشرفت های کشور عزیزمان ایران در پائیز ۱۴۰۱ تحت عنوان ” همین چند هفته ” تقدیم شما عزیزان می گردد.